Zvláštní ustanovení na sobotní závod DRAPÁK RALLYE ENDURO Petříkovice

03.05.2010 22:09

 

Zvláštní ustanovení

Název podniku:                  DRAPÁK RALLYE ENDURO  

Místo podniku:                     Petříkovice

Datum pořádání:                  8.5.2010

 

1. POŘADATEL

Název klubu:                         Drapáci Trutnov

Sídlo:                                     Trutnov

Zodpovědná osoba:              Václav Šolín

Telefon:                                 605 371 679

E-mail:                                   venda@drapaci.cz

Sekretariát podniku:            Ski areál Petříkovice

Zodpovědná osoba:              Václav Šolín

Telefon:                                 605 371 679

 

Otevřen dne:                        7.5.2010 od 14,00 h do 21,00 h

                                               8.5.2010 od 6,00 h do 18,00 h

 

2. PŘÍSTUP

 

Silnice:                                    V Trutnově směr na Náchod,před elektrárnou odbočit směr na Radvanice ,Adršpach .Cca po 5km je v obci Petříkovice SKI areál !.Tady je centrum soutěže.

 

Popis příjezdové trasy do místa soutěže bude značen ukazateli Enduro

 

3. TŘÍDY

 

TŘÍDY DRAPÁK RALLYE

                                                 

                                                  Mastodont enduro nad 600ccm

                                                  Profi do 250 2t i 4t

                                                              Profi nad 250 2t i 4t

                                                  Hobby do 250 2t i 4t

                                                  Hobby nad 250b 2t i 4t

                                                  Veterán profi 40 – 50 let

                                                  Veterán hobby 40 – 50 let

                                                  Veterán nad 50 let

 

 

4. OFICIÁLNÍ ČINNOVNÍC                   

Ředitel závodu:                     Václav Šolín

Tajemník závodu:                Pavel Polívka

Hlavní časoměřič:                 Jaroslav David

Ekolog:                                  Jan Boček

Vedoucí tratě:                       Petr Hlubůček

 

Podnik bude konán v souladu se Všeobecným sportovním řádem FMS AČR, příslušnými řády FMS AČR, přílohami a těmito Zvláštními ustanoveními, která byla zkontrolována a schválena sekretariátem FMS AČR. Podnik bude uspořádán podle NSŘ Enduro FMS AČR – verze 2009.

 

5. PŘIHLÁŠKY A POČET JEZDCŮ SOUTĚŽE

 

Přihlášky, musí být zaslány elektronicky pomocí webového rozhraní na www.endurotabor.eu nebo e-mailem info@endurotabor.eu

 

 

6. MAXIMÁLNÍ POČET STARTUJÍCÍCH 250 jezdců

 

7. POVOLENÁ ÚČAST

 

Soutěže  se mohou zúčastnit jezdci – držitelé licencí  pro enduro/ motokros.Ve třídách Profi

Nebo jezdci bez licencí ve třídách Hobby.Dále jezdci na cestovních endurech ve třídě Mastodont

 

 

 

8. KONTROLA TRATI

 

Kontrolu tratě provede vedoucí tratě, ředitel závodu a jezdci, případně další činovníci

 

9. STARTOVNÍ ČÍSLA

 

Startovní čísla přiděluje pořadatel v přihlašovacím procesu.

 

10. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA

 

Místo:                                    Sekretariát závodu SKI areál Petříkovice

 

dne 7.5.2010 od 15,00 h do 21,00 h – 8.5.2010 od 6,00 h do 8,00 h

 

11. PRŮBĚH PODNIKU

 

Čas startu:                            9.00h

 

Začínáme třídou Mastodont její délka okruhu je 9,5km + RZ 1,6km .Pojedou tento závod na 3 kola

Po dokončení závodu třídy Mastodont , odstartujeme třídy Profi jejich okruh měří 12,3km+RZ 1,6km.Pojedou tento závod na 5 kol

Po dokončení závodu tříd Profi,odstartujeme třídy Hobby a Veterán nad 50 let.Okruh je stejný jako u tříd profi .Pojedou však o kolo méně tj.4 kola

 

V každém kole je jedna časová kontrola, jedena průjezdová kontrola,jedna rychlostní zkouška.

 

Plánek trati bude vyvěšen na oficiální desce soutěže nejméně 12 hodin před startem soutěže.

 

12. ROZPRAVA S JEZDCI A OFICIÁLNÍ DESKA

 

Rozprava s jezdci se bude konat v sobotu 8.5.2010 v 8.00h. Této rozpravy se musí zúčastnit následující osoby:  ředitel soutěže, vedoucí tratě a traťoví komisaři, všichni jezdci, kteří se zúčastní soutěže a zástupci soutěžících. Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny organizační náležitosti. Je odpovědností každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby mohl dostat všechny informace a vydané instrukce. Informace na tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmů plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel. Pro sdělení všech oficiálních informací je v prostoru areálu závodiště umístěna oficiální deska pořadatele.

 

13. HODNOCENÍ ZÁVODU A PŘEDÁVÁNÍ CEN.

Pořadatel vyhlásí a předá ceny dne 8.5.2010. Místo předání cen: areál Ski areálu Petříkovice cca v 18.00h Ceny budou uděleny prvním třem jezdcům v každé třídě ihned po vyhlášení oficiálních výsledků.

 14. PALIVO

 

Musí být použito v souladu s technickými předpisy FMS AČR. Nejbližší benzinová stanice je v Trutnově cca 6km od sekretariátu soutěže.

 

15. POJIŠTĚNÍ

 

Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že je pojištěn v souladu s požadavky FMS AČR pro danou sezonu. Pořadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu podle článku N 110.1 Všeobecného sportovního řádu FMS AČR v aktuální verzi . Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů vzniklého při nehodě, ohni nebo jiných živelných případech.

 

16. KONTROLA A PROVĚŘENÍ

 

Jezdec či motocykl, který se zúčastnil podniku, může být překontrolován v souladu s čl. 140.1 VSŘ FMS AČR nejen na základě protestu, ale i na základě rozhodnutí ředitele . Jezdec je povinen umožnit provedení kontroly případně zajistit rozebrání motocyklu svým mechanikem za přítomnosti technického komisaře. Předseda jury po konzultaci s TK stanoví čas a místo kontroly, případně rozebrání motocyklu. Odmítnutí kontroly či nezajištění rozebrání motocyklu je důvodem k vyloučení jezdce ze závodu. V rámci podniku může být namátkově měřen hluk.

 

17. SMĚRNICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Prostor pro vylévání olejů a ostatních ekologicky závadných látek a substrátu je zřízen vedle přejímky . Porušení zákazu vylévání těchto látek v jiných prostorách je pokutováno částkou 3.000,- Kč. Dále je nezbytně nutné při provádění servisních prací povinné použití absorbční rohože. Doporučený rozměr rohože je minimálně 0,75 m x 2 m. Porušení těchto nařízení je pokutováno částkou 3.000,- Kč za každý přestupek.

 

18. VKLADY

 

Vklad závodníka činí: -800Kč.

   

Tento vklad bude placen při přihlášení jezdce u administrativní přejímky v hotovosti. Žádné finanční náhrady nebudou jezdci vypláceny.

 

Vklad zahraničního jezdce je staven ve stejné výši jako vklad pro tuzemské jezdce.

 

19.VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ

 

Výklad těchto zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci ředitele závodu.

 

 

V Trutnově dne 29.4.2010

 

ředitel soutěže

 

 Václav Šolín