Vyjádření k informaci zveřejněné na webu AČR.

12.05.2010 08:32

VV Svazu Endura řešil informaci AČR k účasti jezdců na závodech, které neorganizuje AČR a vydává toto stanovisko:

Jezdec mající licenci AČR se může na území ČR zúčastnit jakéhokoliv závodu bez ohledu kdo je organizuje. Jezdec nemůže být disciplinárně potrestán, neboť neporušuje platné řády AČR.
Informace zveřejněná na webu AČR není právně podložená a proto VV Svazu Endura se od této informace distancuje.

Za VV Svazu Endura:

Jiří Pošik v.r.
Vladimír Rudolf v.r.