Sdělení Autoklubu České republiky

21.05.2010 08:30

Upřesnění ohledně licencí

Vzhledem k připomínkám ke sdělení Autoklubu ČR ohledně licencí vydáváme sledující upřesnění.
 
FAS AČR a FMS AČR musí postupovat ve své činnosti především v souladu s Mezinárodními sportovními řády vydávanými FIA a FIM. Tyto organizace mají rozdílný přístup k účasti držitelů licencí na podnicích nezařazených do Mezinárodních a Národních kalendářů.
 
FAS AČR - v Mezinárodních řádech FIA je stanoven zákaz účasti držitele licence na podniku nezapsaném v Mezinárodním kalendáři FIA. Obdobně v Národních sportovních řádech FAS AČR je stanovený stejných zákaz pro podniky nezapsané v Národním kalendáři. Z tohoto důvodu se držitel licence FAS AČR vystavuje možnému postihu ze strany příslušné disciplinární komise.
 
FMS AČR - Mezinárodní sportovní řád FIM stanovuje, že účast na podniku neautorizovaném FIM nebo Národní federací nemůže vést k odebrání licence. Ve Všeobecném sportovním řádu FMS AČR není stanoven zákaz účasti jezdců na podnicích nezapsaných v Národním kalendáři. To znamená, že případnou účastí na podniku nezapsaném v Mezinárodním nebo Národním kalendáři se jezdec nedopouští porušení řádů FIM a FMS AČR. V případě licencí činovníků však Všeobecný sportovní řád FMS AČR účast na podnicích, které nejsou zapsány v Národním kalendáři, zakazuje. Případná účast činovníka na podniku nezapsaném v Národním kalendáři tedy může vést k postihu ze strany příslušné disciplinární komise.
Autoklub ČR