Pravidla SteelPro Cupu

30.03.2011 23:04

 

 

 

PRAVIDLA

SteelPro Cup 2011 v cross country

Pořadatel: Enduro team Klatovy o.s. společně s Motoklubem Ježci, AMK Domažlice, AZ Racing Stříbro a Janem Maškem

Kalendář závodů:

Datum

Místo

Zástupce pořadatele

16.4.2011

Libětice (Petrovice u Sušice)

J.Pytel tel. 776347201 pyteljan@seznam.cz

7.5.2011

Domažlice

S. Schira tel.607516224

4.6.2011

Hradiště

F.Ferus tel. 608828010 koupelny@ekoinstal.cz

16.7.2011

Čihaň

F.Ferus tel. 608828010 koupelny@ekoinstal.cz

13.8.2011

Stříbro

R.Meyer tel.720268352 meyer.r@seznam.cz

24.-25.9.2011

Přeštice

J.Mašek tel. 723333783


Veškeré informace:  www.enduroklatovy.cz

Třídy:
Pitbike + cestovní endura do 125ccm (DT,Juki atd,)

Hobby (enduro + cross motocykly)

Sport  (enduro + cross motocykly) - závodníci pokročilí a s licencí                                                                                                                 

Veterán (enduro +cross motocykly) - závodníci 40let a více                                                    

Vybrané závody Junioři (enduro + cross motocykly) – závodníci do 16ti let

Trať:                                                                                                                                                               Trať je okruh v terénu o doporučené délce odpovídající minimálně 6 minutám jízdy v jednom kole. Trat bude vyznačena páskou (textilní páska je přísně zakázána!!!), šipkami či brankami. Musí však být vždy vyznačena tak, aby nedošlo k pochybnostem.Trénink je zakázán, jezdci mohou provést pěší prohlídku trati bez použití jakéhokoliv dopravního prostředku. Trestem za projetí trati na jakémkoliv dopravním prostředku před startem závodu je vyloučení.

 
Přihlášky:  Vždy 14 dní před závodem na www.enduroklatovy.cz , a v případě volných míst v místě konání závodu.  .

 

Startovní čísla: bude snaha zachovat stálá, nahlášená, v případě shody bude přiděleno  jiné.

 Formální přejímka: Každý jezdec odevzdá u přejímky vyplněnou a podepsanou kartu jezdce, za  jezdce mladší 16ti let podepíše souhlas alespoň jeden z rodičů na místě a opatří číslem osobního dokladu.  Karta jezdce ke stažení na www.enduroklatovy.cz nebo k dispozici v místě závodu.

Technická přejímka: Jezdec přistaví motocykl k technické přejímce. Z motocyklu nebudou unikat provozní tekutiny, nebudou tolerovány ulomené páčky, nekompletní kryty atd. Startovní číslo bude viditelné a pevně nalepené. Doporučují se zádová čísla.           

Vybavení závodníka: Každý účastník musí mít povinně schválenou a řádně upnutou motokrosovou helmu, motokrosové boty, rukavice a musí mít pokrytou celou část těla, tj. žádné krátké trička a kraťasy se nebudou tolerovat.  

Pojištění: podpisem karty jezdce závodník souhlasí a potvrzuje, že startuje na vlastní nebezpečí , a že souhlasí s pravidly a zvláštními ustanoveními vydanými pořadatelem soutěže. Dále se jezdec zavazuje, že nebude nárokovat na pořadateli soutěže škody na motocyklu a jeho příslušenství vzniklé při nehodě, nebo při jiných situacích vzniklých při závodě. Jezdec podpisem potvrzuje, že má uzavřené pojištění dle zákona (VZP,OZP,MV apod.) a že je komerčně pojištěn  pro případ úrazu, smrti při sportovních akcích.

Ochrana životního prostředí: během závodu je jezdec povinen tankovat a provádět servisní práce pouze ve vyhrazené servisní zóně. Tankování a servisní práce je možno provádět mimo závod i v depu, ale POZOR! pouze na absorpčních podložkách , umístěných pod opravovaným(tankovaným) motocyklem! Porušení může být důvodem pro vyloučení ze závodu.

Časový harmonogram: Pořadí a čas startu jednotlivých tříd je v pravomoci ředitele konkrétního závodu a bude zveřejněn ve Zvláštních ustanoveních každého závodu čtrnáct dní předem.
 
Každý účastník se podpisem karty jezdce zavazuje, že bude dodržovat zásady Fair-play a nebude vyjíždět mimo vyznačenou trať.

 Účelem závodu je ujet ve stanoveném limitu co nejvíce vyznačených kol.
Jízda mimo vyznačenou trať se trestá vyloučením ze závodu.
Start je hromadný a s motorem v klidu.  Startuje se na pokyn startéra. V případě nepříznivého počasí je závodník povinen pořadateli umožnit na vyznačeném místě umytí startovního čísla.
 
 POZOR!
Ředitel závodu může kdykoliv vyloučit ze závodu jezdce, který by svým bezohledným chováním nebo nebezpečnou jízdou ohrožoval bezpečnost, zdraví nebo majetek ostatních účastníků nebo diváků a doprovodů, a to bez náhrady. Prohřešky proti zákonu a ochraně přírody budou okamžitě pokutovány ředitelem soutěže.

Startovné:
PITBIKE   300Kč
Ostatní     500Kč

 Bodování seriálu:   

1. místo

25 bodů

8.místo

13 bodů

15.místo

6 bodů

2. místo

22 bodů

9.místo

12 bodů

16.místo

5 bodů

3.místo

20 bodů

10.místo

11 bodů

17.místo

4 body

4.místo

18 bodů

11.místo

10 bodů

18.místo

3 body

5.místo

16 bodů

12.místo

9 bodů

19.místo

2 body

6.místo

15bodů   

13.místo

8 bodů

20.místo

1 bod

7.místo

14bodů

14.místo

7 bodů

 

 

 

Zdravotní zajištění: Každý závod bude zajištěn zdravotní službou.

 

Pravidla v PDF jsou v sekci SteelPro Cup ( https://www.enduroklatovy.cz/steel-pro-cup/ )

 

Diskusní téma: Pravidla SteelPro Cupu

Datum: 11.04.2011

Vložil: Jiří

Titulek: !

škoda pity by mohly mít taky start s motorem v klidu,už to dlouho nebylo..:))

Datum: 30.03.2011

Vložil: Petr

Titulek: ...

Prosim vás,chtěl bych se zeptat,jestli pitbike startuje taky s motorem v klidu?

Datum: 30.03.2011

Vložil: F.F.

Titulek: Re: ...

Petře neměj strach, pitbike budou jako jediní startovat s nastartovaným motorem.
F.F.

Datum: 30.03.2011

Vložil: Jíra

Titulek: !

Super! Takže zase raději budu poslední ve SPORT než v uprostřed mezi HOBBY. :)

Datum: 30.03.2011

Vložil: Jíra

Titulek: ?

Délka závodů pro jednotlivé kategorie bude jaká? V JBR jsem jezdil "A"čka jenom proto, abych jel déle něž hodinu.

Datum: 30.03.2011

Vložil: F.F.

Titulek: Re: ?

Sport - 120minut
Hobby - 90minut
Veterán - 90minut
Junior - 90minut
Pitbike - 60minut

Vyhovuje?

Přidat nový příspěvek