Bezinky 2011 v ohrožení...

15.12.2010 13:30

 

Jednání zastupitelstva obce Kamýk 13.12.2010 o souhlasu s pořádáním BEZINEK 2011 - BEZINKY 2011 - NEPROŠLY !!!

Včera večer 13.12.2010 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamýk, kde byla projednávána žádost o souhlas obce Kamýk s pořádáním Bezinek pro rok 2011. Před zasedáním zastupitelstva, nám bylo sděleno Petrem Soldatkem( starostou obce ), že zastupitelstvo obce (p.Šťastný,p.Ryvola, p.Barášek, p.Málková, p.Hubálková a p.Chlumská) není nakloněno hlasovat pro souhlas s pořádáním Bezinek, neboť k tomu má osobní důvody, které nazvali neshodami s firmou MONERA s.r.o. a s osobami pánů Kučerů, pro záměr vybudovat v obci motocentrum. Bylo nám navrženo, abychom získali podporu obyvatelstva a pokud podporu s pořádáním Bezinek vyjádří více než 50% voličů obce Kamýk, pak minimálně starosta bude vůli voličů respektovat a bude hlasovat pro Bezinky. Zároveň si myslí, že to bude i dostatečný a pádný argument pro vyslovení souhlasu i pro zbytek zastupitelstva, kromě dvou zarytých odpůrců motocyklových závodů na Kamýku. Z důvodu závažnosti situace se dne 8.12. sešla mimořádně Rada klubu a na svém jednání se usnesla, že několik ochotných členů Bezinky – Mirda Novák,Břízka,Lenka Kučerová, Ivana Jelínková a Simona Záveská, obejde občany a pokusí se souhlasy získat.
Na stejném zasedání klubu se rada usnesla, že na domluvenou schůzku se zastupitelstvem ještě před veřejným zasedáním, budou delegováni Míra Novák,Petr Cibulka,Ivana Jelínková, Lenka Kučerová a Karel Svoboda,kterého z pracovních důvodů nahradil Jan Bříza a pokusí se se zastupiteli promluvit a vysvětlit znovu, že Bezinka není moto centrum a spojování těchto dvou věcí není správné a adekvátní .
V pondělí před schůzí jsme se ještě znovu sešli, abychom zkompletovali podpisové archy a mohla vyjednávací skupina vyrazit na obecní úřad.
K našemu milému a velikému překvapení jsme získali skutečně nadpoloviční souhlas všech voličů Kamýku.
Bohužel se ale náš vyjednávací team vrátil z hodinového jednání více méně s nepořízenou. Šli jsme tedy, tentokrát již všichni, na veřejnou schůzi zastupitelstva a za velké účasti i občanů Kamýku čekali trpělivě na bod 9 – tedy projednávání naší žádosti.
Starosta obce se ujal slova a následovala diskuse.
Mimo jiné pánové Ryvola a Barášek okomentovali proč budou hlasovat proti. Oba jako jediný důvod uváděli možnou hrozbu výstavby moto centra na Kamýku a spojení jmen Kučerů s firmou, která vlastní pozemky, kde se Bezinky pořádají a jejich funkcí v Moto Klubu Bezinka Kamýk o.s. . Před dvěmi lety zastupitelé změnili územní plán, ve kterém bylo využití pozemků, na kterých se jezdí Bezinky, jako využití pro motokros. Již více než rok není v územním plánu o motokrosu jediná zmínka a přesto oba argumentovali, že je tu stále hrozba výstavby moto centra a výhružek soudy. Již minimálně rok o žádné žalobě nepadla ani zmínka. Podmínkou pro pan Ryvolu i pana Baráška byl dokument, kterým by se firma vlastnící pozemky zavázala, že nikdy v budoucnu nebude usilovat o výstavbu moto centra v obci Kamýk.
V tuto chvíli jsem se ujal slova ( Jiří Kučera ) a odstoupil jsem s okamžitou platností z funkce presidenta klubu. Po mě následoval krok Karla Kučery, který vystoupil z Moto Klubu Bezinka Kamýk. Tyto akty nemají být chápány jinak než jako poslední možnost zvrácení rozhodnutí zastupitelů při hlasování. Bohužel jsme oba v danou chvíli neviděli jinou možnost. Ani tento akt však nezapříčinil souhlasné hlasování alespoň 4 zastupitelů obce s pořádáním Bezinek. Hlasování proběhlo takto : starosta obce dodržel své slovo, že bude hlasovat v souladu s přáním občanů, pokud budou alespoň nadpoloviční většinou chtít, aby se Bezinky na Kamýku jezdili a hlasoval jako jediný PRO. Paní Málková a Chlumská se zdržely hlasování,paní Hubálková je na dovolené a pánové Ryvola,Barášek a Šťastný byli PROTI. V Případě pana Ryvoly a Baráška i přes to, že veřejně prohlásili, že jim závody na Kamýku 2x v roce nevadí a pan Barášek v minulém roce hlasoval pro Bezinky.
Závěr je bohužel takový, že Bezinky pro rok 2011 včera zastupitelé NESCHVÁLILI.
Následovala ještě diskuse, ale ta již k ničemu rozumnému v daný večer nevedla.
Chtěl bych v tomto článku složit hlubokou poklonu všem občanům, kteří vyjádřili v petici svým podpisem souhlas s Bezinkami především proto, že dodrželi svůj slib a to že BEZINKY na Kamýku jim nevadí nebo jsou dokonce rádi, že se v obci taková akce koná. Když se před dvěmi lety postavili proti moto centru zároveň říkali, že jim Bezinky jako závody 2x do roka na Kamýku nevadí – to byl ten slib, který svým podpisem ztvrdili. Všem za Moto Klub Bezinka Kamýk velmi děkuji !!!.
Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se včerejšího zasedání obce účastnili a především pak každému, kdo pro věc udělal vše, co bylo v posledních dnech možné vykonat, počínaje jednáním se zastupiteli obce až po shánění podpisů od občanů.
A k mému odstoupení – svůj slib dodržím – neberu svá slova na lehkou váhu. V nejbližších dnech se sejde mimořádná schůze rady klubu a budou zde řešeny problémy s mým odstoupením z funkce. Pokud bude vůle a protože mám vůči vám a vždy jsem měl odpovědnost, svůj krok odložím na výroční schůzi 27.1.2011, na které svou funkci složím, ale předtím dovedu klub zodpovědně k novým volbám presidenta klubu. Pokud se rada shodne na jiném postupu v souladu se stanovami a zákony, pak bude má rezignace platná okamžitě.
Tento krok byl skutečně poslední rozumnou možností, jak hlasování zastupitelů o Bezinkách zvrátit.
A ještě na závěr – stále nevidím pořádání Bezinek za úplně ztracenou věc a v následujících dnech se pokusíme souhlas pro pořádání Bezinek získat.
Jiří Kučera


Diskusní téma: Bezinky 2011 v ohrožení...

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek